ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Huisregels

Zorg dat je makkelijke kleding draagt, blote voeten. 

 

Matjes zijn aanwezig, deze kun je gebruiken tijdens de lessen. Als je vaker aan yoga doet, raden we je aan om een matje aan te schaffen. Die kan je ook bij passie voor yoga bestellen.

 

Bij voorkeur doe je yoga op een lege maag en eet je uiterlijk 2 uur van te voren. Lukt dit niet neem dan een kleine maaltijd.

 

Zorg ervoor dat je voor en na de les voldoende water drinkt.

 

Luister naar je lichaam en neem een moment van rust als je voelt dat je dat nodig hebt.

 

Kom op tijd! Het is storend als je te laat binnenkomt.

  

Licht de docent voor de les in wanneer je klachten, zwangerschap of blessures hebt. Overleg met behandelend arts of fysiotherapeut over het volgen van yoga lessen bijvoorbeeld na een operatie, ernstige ziekte of chronische klachten.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij Yogastudio Passie voor Yoga is persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring van Passie voor Yoga.

 

Inschrijven van het abonnement

Bij inschrijving verklaart de getekende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.

 

Kosten en Betaling abonnement (Lidmaatschap)

Een les duurt ca. 1 1/4 uur (75 min.). Een abonnement voor:

1x per week bedraagt €  108,00 per betaalperiode (=12 yogalessen).

2x per week bedraagt €  162,00 per betaalperiode (=24 yogalessen).

De betaalwijze is per rekening NL93 ASNB 0708703895 , B M Muller.

De kosten dienen te worden voldaan voor de 1e les van een nieuwe betaalperiode ovm jouw voor- en achternaam. Wanneer de betaling is verwerkt door Passie voor Yoga ontvangt de deelnemer een mailtje met de volgende betaaltermijn. Iedere deelnemer is automatisch ingeroosterd in het lesrooster. Je hebt een vaste plaats in een les, die altijd voor je vrij wordt gehouden. Een abonnement wordt automatisch aan het eind van de betaalperiode stilzwijgend verlengd. Indien het lesgeld niet op tijd binnen is en een betalingsachterstand is ontstaan, krijgt u via de mail een aanmaning. Hiervoor worden kosten van € 5,00 in rekening gebracht. Betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.

 

Opzeggen van het abonnement

Opzeggen kan per betaalperiode. Geef uiterlijk 1 maand voor aanvang van een nieuw betaalperiode schriftelijk door dat je je abonnement stopt. Zonder tijdige melding loopt het abonnement te allen tijde door evenals de bijbehorende (betaal-) verplichtingen. Enige eventuele uitzondering is langdurige of blijvende ziekte. In dit geval wordt het abonnement binnen een maand vanaf kennis van de langdurige ziekte op stopgezet. Dit gaat altijd in overleg en dient tijdig te worden aangegeven/besproken.

 

Inhalen van lessen binnen het abonnement

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen het abonnement als je uiterlijk 24 uur voor aanvang van je vaste les aan de studio doorgeeft dat je niet kan deelnemen. Bij afwezigheid zonder tijdige melding of afmelding telt de les door. Je kan maximaal 4 lessen van de aflopende betaalperiode meenemen naar je volgende periode. Om lessen in te halen wordt een abonnement niet verlengd. Er vindt geen restitutie plaats. Een plaats is niet 100% gegarandeerd. Dit wordt als een service aangeboden en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Wijzigingen

Passie voor Yoga houdt zich het recht voor om op erkende feestdagen en vakantieperiodes het rooster aan te passen en lesgeld, les data en/of -tijden en/of -locatie te wijzigen. Bovendien kan Passie voor Yoga een les annuleren of deelname van een deelnemer weigeren.

 

Feest- en vakantiedagen

Op feestdagen zal de studio zijn gesloten. Die daardoor gemiste lessen mag je binnen 2 maanden inhalen. De vakantiesluiting van de studio wordt tijdig aangegeven door een e-mailing. Tijdens een langere sluiting (een week of langer) of vanwege onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven. Voor enkele dagen wordt het abonnement niet verlengd.

 

Kosten en Betaling privé  lessen of losse lessen

1x losse les bedraagt  € 12,00 per les

1x Privé les bedraagt  € 45,00 per uur

De betaalwijze is contant.

De kosten dienen te worden voldaan voor begin van de les.

 

Verhindering bij privé lessen of losse lessen

Indien de deelnemer verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip bij de studio aanwezig te zijn dient hij studio hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de deelnemer binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de studio doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de yogastudio gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak of lessen aan de deelnemer in rekening te brengen

 

Workshops

De betaling van een workshop moet een week voor de workshop data voldaan zijn en op de rekening van passie voor yoga staan. Bij een annulering binnen een week of later kan er geen restitutie worden verleent, of regeling worden getroffen. Bij een annulering van Passie voor Yoga wordt het bedrag binnen 24 uur teruggestort. 

 

Risico / Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Passie voor Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, ongevallen, conflicten of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.